Vagtler

Vagtler er en fugle i fasanfamilien. Vagtlen er en lille, omkring 17 centimeter høj fugl. Den er vanskelig at få øje på, både på grund af fjerdragtens kamuflerende farve, og fordi den oftest skjuler sig i højt græs. Vagtlen er en trækfugl og har lange vinger sammenlignet med andre hønsefugle.